Despre noi

Fondat în 2021, Cabinetul de Avocat Pop Sergiu Sebastian acordă o atenție deosebită nevoilor clienților săi, protejându-le interese și asigurând un schimb continuu de informații cu aceștia. Eficiența activității desfășurate în cadrul cabinetului este data de flexibilitatea și individualitatea serviciilor oferite: 
Flexibilitate - în maniera de a oferi consultanță atât la sediul cabinetului, telefonic cât și prin mijloace de comunicare online.
Individualitatea serviciilor - prin adaptarea la nevoile clienților noștri și elaborarea metodelor adecvate pentru obținerea rezultatului favorabil.  Abilitățile juridice dobândite ne permit să reacționăm prompt și dinamic în soluționarea problemelor cu care se confruntă clienții noștri. Ne implicăm pe deplin în fiecare dintre proiectele noastre pentru a ne asigura că oferim clienților noștri cel mai bun rezultat posibil.

Avocat Pop Sergiu Sebastian

Motivat de promovarea binelui comun în societate, Pop Sergiu Sebastian a ales avocatura din dorința de a sprijini oamenii în soluționarea aspectelor judiciare dificile cu care se confruntă. Sergiu Sebastian Pop a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și a urmat cursurile de masterat în cadrul aceleiași Universități în domeniul Studii de Securitate si Relații Internaționale. Este membru al Baroului Sibiu din anul 2019 și s-a remarcat prin profesionalism și originalitate în abordarea spețelor juridice, oferind servicii juridice de înaltă calitate.

Activitatea cabinetului

Activitatea cabinetului acoperă domenii de practică variate, în special:

reprezentarea intereselor clienților în fața instanțelor judecătorești, executorilor sau a altor organe publice sau private;

pregătirea de materiale și redactarea actelor cu caracter juridic (contracte, notificări, acțiuni etc.);

consultanță în problemele de natură juridică.

Domenii de activitate

Serviciile se adresează atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Dreptul familiei

Divorț; Stabilire program de legături personale cu minorul; Stabilire pensie de întreținere etc.

Ordin de protecție

Ordinul de protecție reprezintă hotărârea emisă de instanța de judecată prin intermediul căreia se pot impune diverse restricții față de agresor, inclusiv evacuarea temporară a acestuia din locuinţa familiei.

Ocrotirea majorului prin consiliere judiciară și tutelă specială

Tutela specială este o forma de ocrotire acordată persoanelor aflate în incapacitate de a-și administra singure bunurile sau de a se apăra în fața unor situații juridice.

Drept contravențional

Redactare plângeri contravenționale; Asistare/reprezentare clienți în litigiile ce au ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenție întocmite de agenți constatatori.

Drept penal

Asistare la efectuarea actelor de urmărire penală; Contestarea acțiunilor și hotărârilor organului de urmărire penală; Asistare în fața instanței.

Partaj

Ieșire din indiviziune; Lichidare regim matrimonial; Partaj succesoral.

Răspundere civilă delictuală

Repararea prejudiciului de către cel vinovat de producerea lui ori valorificarea cauzelor exoneratoare de răspundere atunci când este cazul.

Răspundere civilă contractuală

Repararea pecuniară a prejudiciului cauzat prin neexecutarea, executarea defectuoasă ori cu întârziere a obligațiilor născute dintr-un contract valabil încheiat.

Executare silită

Contestații la executare; Medierea raporturilor dintre debitor și creditor; Negocieri.

Drept comercial

Înregistrare/Radiere SRL; Cesionare părți sociale; Înregistrare PFA etc.

Consultanță juridică

Consultanța juridică se referă la oferirea de informații și sfaturi privind dreptul și problemele legale. Un avocat vă poate oferi consultanță juridică pentru a vă ajuta să înțelegeți drepturile și obligațiile legale pe care le aveți și cum să navigați în sistemul juridic.

De asemenea, consultanța juridică include analizarea, interpretarea legilor și a regulamentelor, precum și oferirea de soluții pentru problemele legale cu care vă confruntați dumneavoastră sau compania dumneavoastră.

Reviews

Vezi ce spun clientii despre noi

Contact

Vizitează Sediul Cabinetului:

Str. Școala de Înot bl. 5 sc. A ap. 1, Sibiu

Telefon:

0772 083 210

Trimite Email:

Pop.Sergiu.Sebastian@gmail.com